Ontwerp, advies en onderzoek

Meerveld Architectuur is in 2011 opgericht door Arjan Meerveld en maakt ontwerpen voor nieuwbouw, stedenbouw, interieur en verbouwingen van woningen. Ook geven we professioneel, bouwkundig advies en verzorgen we bouwkundig onderzoek. Meerveld Architectuur benadert haar opdrachten met een eigentijdse visie, maar met respect voor historie en tradities.

Als algemene voorwaarden hanteren wij hanteren bij professionele opdrachtgevers de DNR 2011. Bij particuliere opdrachtgevers is de CR 2013 van toepassing.

Meerveld Architectuur staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KVK  nr. 53620518

Arjan Meerveld is sinds 2001 geregistreerd architect, ingeschreven bij Bureau Architectenregister: nr. 1.020101.014